Volunteer

lempa.jpg (29599 bytes)
Seco, Marco, Rodriguez, and Navas in Bajo Lempa during flooding season 1999.

The National Comandos de Salvamento volunteers do not receive any salary, but what they do earn is a lot of experience in Prehospital care and training that can include First Aid, Preparation, Prevention, Evacuation in case of disasters, and High Mountain Rescue. Prerequisites to be a Comando de Salvamento Volunteer (National) Minimum age: 14 years. National Civilian Police background check. If younger than 18 years, one must present an identity carnet (DUI) and authorization from parents. To be a Volunteer Comando, one must have a good spirit to serve the Salvadoran Public, good human relation skills, and be able to offer his or her service that coincide with the schedule of the Institution. We have collaborated with many international institutions that send volunteers down such as People’s Norwegian Aid, medics from San Diego and Washington,and the sister’s of St. Joseph Peace. For you old Comando veterans that moved to the States, Canada, Spain,etc,  C’mon down for some good times and catching up with old friends. For more information please contact the main base by email.

If you live outside of El Salvador please contact Marco Hoffman, our international representative. He will send you a packet of information and a questionaire.  Volunteer collaborative fees will go towards CDS projects, remodeling, and maintenance of CDS bases.  Minimum prereqs will include being at least 21 years of age and having passed a basic EMT-B course.  As of June 2010 we are not accepting any international solicitations from foreigners wanting to volunteer.
 
 

 

lempa.jpg (29599 bytes)

 
Seco, Marco, Rodriguez, og Navas i Bajo Lempa under flom i regntiden 1999.

Medlemmene av Comandos de Salvamento jobber som frivillige, og mottar ingen lønn. De blir rike på erfaringer innen prehospital behandling og får opplæring på kurs som omfatter førstehjelp av ulike nivåer, forberedelse, forebygging og evakuering ved naturkatastrofer, samt søk og redning i fjellområder.   Krav for å være frivillig hos Comandos de Salvamento (gjelder lokalbefolkning) Aldersgrense: minimum 14 år God vandelsattest Dersom yngre enn 18 år, må man vise identitetskort og få autorisasjon fra foreldre. For å jobbe som frivillig hos Comandos må man ha et ønske om å gjøre en innsats for befolkningen i El Salvador, være flink med mennesker, være moden og sterk psykisk, og være innstilt på å lære og samtidig bruke kunnskap og ferdigheter til å hjelpe andre. Vi har samarbeidet med mange internasjonale instutisjoner som blant annet Norsk Folkehjelp, ambulansepersonell fra San Diego og Washington, og nonner fra St. Joseph Peace.  For mer informasjon kan du kontakte hovedbasen via email.

Dersom du bor utenfor El Salvador, kan du kontakte Marco Hoffman, vår internasjonale representant. Han vil sende deg informasjon og et påmeldingsskjema. Frivillighetsavgiften man må betale vil gå til prosjekter Comandos organiserer, samt restaurering og vedlikehold av basene rundt om i El Salvador. Minstekrav er at man har fylt 21 år, og har god erfaring eller kursing innen prehosital behandling.  Fra og med juni 2010 har vi desverre ikke kapasitet til å ta i mot internasjonale frivillige.  

 

© 1999-2014 Comandos de Salvamento Derechos Reservados/All Rights Reserved -- Copyright notice by Blog Copyright